วิธีการฝึกสุนัข

วิธีการฝึกสุนัข กับรูปแบบช่องทาง วิธีฝึกสุนัขให้เชื่อฟัง ตามแบบฉบับของคนไทย

วิธีการฝึกสุนัข กับหลากหลายวิธี ให้เชื่อฟังเจ้าของ

วิธีการฝึกสุนัข เมื่อพูดถึงคำนี้ หลายคนมักจะนึกถึง ใบหน้าและสายตาที่ซื่อสัตย์ ของเจ้าหูตูบ 4 ขาที่พร้อมกระดิกหาง ดุกดิ๊กทุกเมื่อ เมื่อเจ้าของเรียกหามัน สุนัขเป็นสัตย์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องความฉลาด และกตัญญูต่อผู้เลี้ยงดูมันเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นสัตว์

ที่สามารถฝึก เพื่อใช้งานได้อีกมากมาย เรียกได้ว่า สารพัดสารพันสัตว์ที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้เลี้ยงดูมากที่สุด สำหรับการ วิธีฝึกสุนัขขอมือ ไว้เพื่อใช้ประโยชน์หรือใช้งานนั้น สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเบื้องต้น ในการฝึกแต่ละประเภท ของสุนัขก็มักจะแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้ 

วิธีการฝึกสุนัข เป็นสิ่งที่ควรสร้างวินัย ให้กับสุนัข ตั้งแต่ยังเล็ก จึงจะดีที่สุด ซึ่งถือได้ว่า จะเป็นโอกาสแรก ของสุนัขที่จะได้เรียนรู้ วิธีฝึกสุนัขฉี่เป็นที่ วิธีที่จะอยู่ภายใต้คำสั่ง และอาณาเขตแต่ละพื้นที่นั่นเอง อีกทั้งสนัขจะได้รับรู้ ถึงเรื่องราวที่ควรทำ และไม่ควรทำ ดังนั้นดารฝึกสุนัข

วิธีการฝึกสุนัข เพื่อให้อยู่ร่วมกันในบ้าน กับผู้เลี้ยงดูนั้น ควรทำอย่างไรบ้าง ?

ที่อยู่ร่วมกับมนุษย์ ในอาณาเขตที่เรียกว่าบ้าน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก อีกทั้งพฤติกรรมต่างๆ ที่ควรทำเมื่ออยู่ร่วมกับมนุษย์ สุนัขจะต้องรับรู้โดยอัติโนมัติ หลังจากการฝึกสอน และสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ ฝึกสุนัข 2 เดือน เพื่อกำหนดให้สุนัขนั้นรับรู้ และปฏิบัติตาม

โดยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในการเลี้ยงสุนัข ในปัจจุบัน มักจะมีการ พึ่งพาครูฝึกสอนสุนัข เพื่อที่จะปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของสุนัข ให้มีมารยาทมากขึ้น แต่สำหรับผู้ที่ต้องการ ฝึกด้วยตนเองก็สามารถทำได้ แต่สำหรับการฝึกสุนัขนั้น ควรจะฝึกฝนตั้งแต่

อายุยังน้อยจึงจะดีที่สุดนั่นเอง วิธีฝึกสุนัขให้ทําตามคําสั่ง เพราะการปรับพฤติกรรมสุนัข ที่มีอายุมากแล้ว มักจะมีความยากลำบากมากที่สุด แต่เพื่อสิ่งที่ดี กับสุนัขและผู้เลี้ยง สูตรการให้อาหารสุนัขควรจะให้สุนัขเรียนรู้ และปรับพฤติกรรม กับครูฝึกสุนัขที่เชี่ยวชาญ จึงจะดีที่สุด 

วิธีการฝึกสุนัข

วิธีฝึกลูกสุนัข มีขั้นตอนในการฝึก เป็นเวลากี่เดือน ?

  • การฝึกให้สุนัข ให้ขับถ่ายเป็นที่ 

สิ่งที่ควรฝึกมากที่สุด สำหรับสุนัขมี่อยู่ร่วมกับมนุษย์ ที่อยู่อาศัยร่วมกันในบ้าน ผู้ฝึกต้องรู้จัก การสร้างอาณาเขต ให้สุนัขเพื่อขับถ่าย วิธีฝึกสุนัขให้เชื่อฟัง เพื่อบอกให้สุนัขรู้ว่า ตรงไหนบริเวณไหน

ที่สุนัขจะสามารถขับถ่ายได้บ้าง ถ้ามีพื้นที่บริเวณนอกบ้าน สำหรับที่จะฝึกสุนัข ให้ขับถ่ายได้ ต้องทำการฝึกให้สุนัข ขับถ่ายที่เดิมซ้ำๆ วิธีสอนสุนัขให้สวัสดี จนสามารถคาดคะเนได้ว่า สุนัขนั้นจะขับถ่ายตรงไหน ทั้งในบริเวณบ้าน และเมื่ออยู่ข้างนอกบ้าน 

  • เรื่องของเวลา 

ต้องกำหนดเวลา ให้คุ้นเคยตามตารางที่กำหนด โดยทั้งช่วงเวลา ที่ต้องขับถ่าย และเวลาให้อาหาร ต้องมีตารางเวลาที่แม่นยำ เรื่องราวของตารางเวลานี้ จะสำคัญมาก กับพฤติกรรมของทั้ง เวลากิน และเวลาขับถ่าย ซึ่งลักษณะนิสัย ของการนำสุนัขออกไป

ออกกำลังกาย ตามตารางเวลา เพื่อฝึกเรื่องของ การขับถ่ายถือว่าเป็นอีกเรื่องที่สำคัญที่สุด และต้องปฏิบัติตาม อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สุนัขคุ้นชิน อีกทั้งรับรู้เรื่องพฤติกรรม ที่จะต้องทำโดยอัติโนมัติ ในการกำหนดเวลา ที่ขัดเจนในเรื่องของการขับถ่าย จากระบบการทำงาน

วิธีทําให้สุนัขรัก มีหลากหลายวิธี หลากหลายรูปแบบการฝึก

ของกระบวนการย่อยอาหาร ที่โดยปกติแล้ว เมื่อมีการกินอาหารเข้าไป ระบบการทำงานขับถ่าย ของร่างกายจะเกิดขึ้น โดยอัติโนมัติ ในระยะเวลาภายใน 15-30 นาทีระบบขับถ่าย จากการย่อยอาหารจะทำงานในทันที ดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงสุนัข ทำการฝึกสุนัขให้ขับถ่าย

ให้เป็นเวลา ต้องสังเกตุถึงพฤติกรรม วิธีฝึกสุนัขปอม ธรรมชาติของสุนัขให้ดี อีกทั้งในการเข้าฝึกสอน ให้สุนัขขับถ่ายนั้น ต้องสังเกตุพฤตืกรรม เมื่อสุนัขต้องการขับถ่าย ให้ดีที่สุดอีกด้วย ซึ่งช่วงเวลาที่เริ่มฝึกนั้น ผู้ดูแลต้องดูแล และสังเกตุพฤติกรรม อาการของสุนัข

ว่ามีพฤติกรรมอย่างไร ก่อนที่จะทำการขับถ่าย ฝึกสุนัขราคา และในกรณีที่ เมื่อรู้แล้วว่า สุนัขจะขับถ่าย ผู้ฝึกสอนจะต้องบอกเขา ถึงเรื่องความเหมาะสม ด้วยคำสั่งห้าม และรีบพาออกไป ยังสถานที่ ที่ต้องการให้สุนัขขับถ่ายในทันที สูตรการให้อาหารสุนัข

วิธีการฝึกสุนัข

วิธีการฝึกสุนัข กับการฝึกหลายรูปแบบ ที่จะทำให้สุนัข ของคุณนั้นเชื่อง

  • การใช้เสียงในการออกคำสั่ง 

เรื่องของคำสั่ง ในการฝึกสุนัข นับว่าเป็นอีกเรื่อง ที่สำคัญพอสมควร ถึงระดับเสียงต่างๆ ในการออกคำสั่งต่างๆ ของการฝึกสุนัข สำหรับการกำหนด คำสั่งง่ายๆ ให้สุนัขเช่น คำสั่งว่า “ไป” และคำสั่งว่า “ไปข้างนอก” ซึ่งระดับของน้ำเสียง ต้องมีความแตกต่างกัน

ให้ชัดเจนในคำแรก ที่เป็นคำเดี่ยว น้ํายาฝึกสุนัขฉี่ pantip ก่อนที่จะกำหนดน้ำเสียง ให้แตกต่างอกไป กับการพูดด้วยน้ำเสียง ที่หนักแน่น และมั่นคงขึ้น เมื่อมีการร้องบอก ในครั้งแรกแล้ว สุนัขไม่ทำตามคำสั่ง โดยการฝึกนี้สามารถ ใช้ได้กับการฝึกสุนัข ได้ในทุกคำสั่ง

เช่นเมื่อต้องการให้ลุกนั่ง การฝึกลูกสุนัข 1 เดือน จะสามารถสั่งได้กับคำแรกว่า “นั่ง” และทำให้น้ำเสียง ที่หนักแน่นขึ้น ด้วยคำสั่งที่พูดว่า “นั่งลง” ซึ่งเรื่องของน้ำเสียง มักจะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

สำหรับการฝึกสอนสุนัข กับผู้เลี้ยงสุนัข โดยเฉพาะคำสั่งห้ามที่ว่า “หยุด” และ “หยุดเดี๋ยวนี้” คำสั่งพวกนี้ จะต้องพบกับน้ำเสียง ที่ใช้สองระดับ ให้ชัดเจนว่า เป็นคำพูดที่ห้าม หรือคำสั่งนั่นเอง 

  • การชื่นชมสุนัข 

วิธีฝึกสุนัขที่ดี คือการชมเมื่อสุนัขทำตามคำสั่ง โดยการฝึกนี้ เป็นการฝึกมาตรฐาน เมื่อทำดีต้องชมเชย ด้วยการให้ขนม เพื่อเป็นรางวัล เมื่อใดก็ตาม ที่สุนัขนั้นทำตามคำสั่ง ในการฝึกฝนทุกครั้ง ในเบื้องต้นที่ทำการฝึกสุนัข อย่างเช่นในครั้งแรก

ที่สุนัขทำการขับถ่ายถูกต้อง ถูกสถานที่ในทันที และให้ทำการฝึกสุนัข แบบคำสั่งเดิมๆซ้ำๆ บ่อยๆ จนสังเกตุว่าสุนัขนั้น จะสามารถรับคำสั่งต่างๆ และเชื่อมโยงคำสั่ง กับการกระทำที่ต้องปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยๆ เปลี่ยนการให้รางวัล เป็นคำพูดชมเชย ปลอบประโลมแทน 

สำหรับการฝึดสุนัข ผู้ที่ต้องการฝึกสอน สุนัขด้วยตนเอง สามารถปรึกษาสัตวแพทย์ได้ และในกรณีที่สุนัขไม่ฟัง หรือไม่ตอบสนองคำสั่ง โดยง่ายนั้น ต้องพยายามและ ฝึกฝนเทคนิคการฝึก ให้มากขึ้นหรือส่งให้ ผู้เชี่ยวชาญฝึกฝนตามปกติ

  • สำหรับสิ่งที่ไม่ควรทำ ในการฝึกสุนัข มีข้อห้ามดังต่อไปนี้ 

อย่าทิ้งให้สุนัข คุ้นชินกับพฤติกรรมที่ไม่มีวินัย การลงโทษสุนัข หากสุนัขขับถ่ายผิดที่ การลงโทษสุนัข ในการขับถ่ายนั้น ให้ทำการสังเกตุและ พยายามพาสุนัขไป ในสถานที่ที่ต้องการ ให้ขับถ่ายในช่วงเวลา ที่สุนัขขับถ่าย ห้ามกระทำการรุนแรง

กับสุนัขที่กำลังขับถ่าย ในกรณีที่ขับถ่ายผิดที่ เป็นอันขาด เพราะการลงโทษที่ผิด อาจจะทำให้เกิดปัญหาที่รุนแรงขึ้นได้ และอาจจะทำให้แก้ไข ได้ยากมากกว่าเดิม อย่าใช้ความรุนแรง หรือตีสุนัขโดยไม่มีเหตุผล เพราะสุนัขจะไม่สามารุ แยกแยะได้ว่า

การลงโทษนั้น คืออะไรและอาจจะคิดว่า ผู้เลี้ยงดูโกรธแบบไม่มีเหตุผล และไม่สามารถ ที่จะเรียนรู้ถึงความผิด ที่ผ่านไปแล้ว กับการลงโทษได้ และสุนัขจะเกิดความกลัว และความสับสนขึ้น จนผู้เลี้ยงอาจจะไม่สามารถ ฝึกสุนัขให้ประสบความสำเร็จได้

ห้ามทำการตอกย้ำ หรือซ้ำเติมสุนัข ด้วยการกดหัว ในกรณีที่ทำโทษเขา อย่างเช่นเมื่อสุนัข ขับถ่ายไม่เป็นที่ แล้วมีการบังขับ สุนัขให้ดมสิ่งปฏิกูล ที่ตนเองทำไว้ หรือในกรณีที่สุนัขทำสกปรก หรือทำรกไว้ เพราะการกระทำเหล่านั้น ไม่ได้ช่วยให้สุนัข

ที่ทำผิดได้เรียนรู้ แต่จะทำให้สุนัขนั้น เกิดอาการหวาดกลัว และวิ่งหนีผู้เลี้ยงแทนนั่นเอง นับว่าเป็นสิ่งที่ จำเป็นมากที่สุด กับการฝึกสุนัขให้เชื่อฟัง

เพราะการสั่งให้สุนัข เข้าใจและรับรู้ ถึงรูปแบบประโยค หรือพฤติกรรมการฝึก ให้เชื่อฟังได้นั้น นับว่าเป็นคำสั่งที่จำเป็น และสำคัญพอสมควร ในการเลี้ยงดูเจ้าตูบ 4 ขาให้เชื่อฟังได้นั่นเอง